Dutch
English
MK_ZW_LR.jpg
 

CHIEF

HAPPINESS

OFFICER

 

WORK = JOY + FULFILLMENT

 

[[De chief happiness officer is een knipoog naar de CEO, CFO en COO in het bedrijfsleven. Een bedrijf moet gezond zijn (CEO), de financiën op orde hebben (CFO) en de operatie moet op rolletjes lopen (COO). Een bedrijf draait echter in de eerste plaats niet om financiën en operatie, maar om mensen en het is de taak van de onderneming om een omgeving te scheppen waarin competenties en kwaliteiten volledig tot hun recht kunnen komen. This is where the chief happiness officer comes in. De chief happiness officer (CHO) weet wat hij moet doen om van een bedrijf een mensgerichte organisatie te maken. Hij creëert sfeer en verbinding en maakt het onbenutte potentieel vrij. De CHO zorgt ervoor dat mensen zich sterker voelen en dat leidt tot meer welzijn, betere bijdragen en goede resultaten. /// The Chief Happiness Officer is a nod to the CEO, CFO and COO in business. A company should be healthy (CEO) have its finances in order (CFO) and the operation should run smoothly (COO). However, running a business does not revolve around finances and operation alone. First and foremost it is about the people who work for the company and it is the company's duty to create an environment in which skills and qualities can fully come into their own. This is where the chief happiness officer comes in. The Chief Happiness Officer (CHO) knows how to turn a company into a people-oriented organization. He creates the ambience and connections needed to release the previously untapped potential of the entire work force. The CHO makes people feel stronger and that leads to more wellbeing, improved contributions and better results.]]

 

[[WIE IS DE CHO? /// WHO IS THE CHO?]]

 

[[Michiel Kuijpers is de chief happiness officer (CHO). Hij ondersteunt bedrijven bij de menselijke kant van de business. Michiel: ‘Vanaf 2001 houd ik me bezig met leiderschaps- en cultuurveranderingstrajecten binnen organisaties. Inmiddels weet ik wat het beste werkt. Mijn conclusie is dat mensen baat hebben bij directe, praktische hulp in combinatie met een structurele aanpak van de problemen op organisatieniveau. Happiness is volgens mij geen continue euforische stemming, maar een ideale balans van kracht en veerkracht die een positief effect heeft op werk en privé. Wat je denkt, doet en zegt zijn met elkaar in overeenstemming. En als mensen goed in hun vel zitten, leveren ze een optimale bijdrage aan het resultaat.’ /// Michiel Kuijpers is the Chief Happiness Officer (CHO). He supports companies in the human side of the business. Michiel: "Starting in 2001 I have been involved in leadership and culture change management within organizations. By now I have figured out what works best. My conclusion is that people benefit from direct, practical help combined with a structural approach to the problems at the organizational level. Happiness to me is not a continuous state of euphoria and bliss, but the ideal balance of strength and resilience that has a positive effect on your professional and private life. What you think, do and say are consistent with each other. And if people feel good about themselves, they make a significant contribution to the result."]]

 

[[WAT DOET DE CHO? /// WHAT DOES THE CHO DO?]]

 

[[De CHO voert persoonlijke gesprekken - op elk niveau en in het moment - om op een praktische manier te helpen bij een volgende stap naar effectiever functioneren, prettiger werken en betere interactie. Mogelijke onderwerpen: samenwerking, leiderschap, persoonlijke effectiviteit, communicatie. Bij een doorsnee coaching is een traject van vijf of zes sessies gangbaar. De CHO bereikt het doel echter vaak al in één of twee gesprekken. Hij komt snel tot de essentie, heeft de nodige diepgang en weet een intens gesprek lichtvoetig te voeren. De CHO werkt vanuit transparantie, openheid en vertrouwen. 

De CHO is in elk bedrijf en op ieder niveau inzetbaar. In overleg wordt een dag of dagdeel vastgesteld waarop de CHO in het bedrijf aanwezig is. Het bedrijf stelt iedereen in de organisatie in de gelegenheid om een gesprek te voeren met de CHO. 

Als er meer nodig blijkt te zijn dan een individuele of een enkele groepssessie, dan kan de CHO klanten begeleiden vanuit Free Q. Free Q is een netwerkorganisatie die innovatietrajecten begeleidt met een focus op leiderschap en bedrijfscultuur. /// 
The CHO conducts personal interviews - at every level in the organization and in the moment - in order to practically support individuals and groups to function more effectively, work more comfortably and interact more effectively. Possible topics: collaboration, leadership, personal effectiveness, communication. Coaching typically entails five or six sessions. However, the CHO often reaches the goal in only one or two sessions. He comes quickly to its essence, has the necessary depth and knows to conduct an intense conversation in a light-hearted way. The CHO works from transparency, openness and trust.
The CHO works in all kinds of businesses and at all levels. If a couple of individual or group sessions are not enough, the CHO can offer further support from Free Q. Free Q is a network organization that guides innovation projects with a focus on leadership and corporate culture.]]

 
‘The CHO is one of the most authentic people I have met. He has a deep and sincere passion for helping people to become happy, the most important factor for being effective’
— Tony Grahn, The Method Lab
‘Michiel is de man die op zijn eigen wijze (“scherp met een knipoog”) complexe kraken weet te zetten en onbesproken barrières aan de oppervlakte weet te krijgen’
— Ron Verschuren, KLM
‘De CHO heeft mij bewust gemaakt van mezelf. The sky is the limit! Dit is een cadeautje waar ik mijn hele leven wat aan heb’
— manager ETOS